Ontwikkelingen

In 2017 werkten hermansvliegenarchitecten – in opdracht van OVKM – een gefaseerd herinrichtings-plan uit voor de Kesselskade.

De 3 fases van het herinrichtingsplan zijn:

1. De herinrichting Maaspromenade met daarbij behorende terrassen;
2. Een inventarisatie hoe de veiligheid op de Kesselskade kan worden verbeterd;
3. Een studie naar mogelijkheden herinrichting wegdek/terrassen gevelzijde Kesselskade.

Eind 2017 werd het plan aan het gemeentebestuur van Maastricht gepresenteerd. De inhoud ervan werd met welwillendheid ontvangen. Deze welwillendheid bleek door de gemeenteraadverkiezingen en de daaropvolgende collegevorming in 2018 (nog) niet in daden te kunnen omgezet. Begin 2019 lijkt het erop dat er stappen in de richting van de uitvoering van de eerste fase zullen worden gezet.

Voor meer informatie:
1. Kader & fases herinrichtingsplan Kesselskade 16.10.2017 (PDF)
2. Presentatie herinrichtingsplan Kesselskade 01.12.2017 (PDF)

 

Impressie (2) van heringerichte Kesselskade 2020/2021?